Inschrijven lidmaatschap Dutch SMV Friends

Personalia

Partner

Adresgegevens

Contactgegevens

Caravan gegevens

Lidmaatschap

Voor het betalen van de contributie hebben de Dutch SMV Friends gekozen voor automatische incasso. De automatische incasso wordt van kracht met het invullen van de formuliergegevens hieronder door de bevoegde rekeninghouder. (De jaarlijkse afschrijving van de contributie vindt plaats in de maand februari).


Zonder uw volledige gegevens kunnen wij uw aanvraag voor het lidmaatschap/donateurschap helaas niet in behandeling nemen.


(Voor het opzeggen van deze machtiging is een berichtje aan de penningmeester voldoende).